Introduction Room type & Rate Inspiration Nature life Location map Resort plan Gallery Background
 
HOMEPAGE TH EN
Booking BOOKING FORM
Tel. (66) 9 6565 9495
 
  • Introduction
  • Introduction
  • Introduction
  • Introduction

Introduction

หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ชนบทซึ่งทอดตัวอยู่ในพื้นที่ราบเชิงเขาเหนือริมฝั่งแม่น้ำโขง


การท่องเที่ยวเชิงเกษตรกับรีสอร์ทเพื่อสุขภาพ
ณ หมู่บ้านผากุบ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย อันเป็นพื้นที่รอยต่อชายแดน ระหว่างประเทศไทย กับสาธารณรัฐประชาชนลาว
ไร่แสงอรุณได้ถูกก่อตั้งขึ้นด้วยแรงบันดาลใจที่ต้องการผสมผสาน การท่องเที่ยวเชิงเกษตรกับรีสอร์ทเพื่อสุขภาพ ท่ามกลางธรรมชาติที่แสนสวยงาม 
 
ชื่นชมวิถีชีวิตของเกษตรกร
ณ สถานที่แห่งนี้ ท่านจะได้สัมผัสทัศนียภาพอันตระการตาของแนวเทือกเขาอันซับซ้อน และความยิ่งใหญ่ของลุ่มน้ำโขง ตลอดจนจะได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตของเกษตรกรที่เรียบง่าย แต่เปี่ยมด้วยมนต์เสน่ห์ ท่านจะได้ชื่นชมวิถีชีวิตของเกษตรกร หรือร่วมมีประสบการณ์ในท้องไร่ ท้องนา เช่น ร่วมทำงานในผืนนา โดยเฉพาะการทำนาในแนวเกษตรอินทรีย์ อีกทั้งจะได้ชมแปลงสวนผักปลอดสารพิษ ซึ่งผลผลิตจากแปลงเกษตร เราจะนำไปปรุงอาหารให้ท่านได้เลือกรับประทานกันแบบสดๆจากไร่ ซึ่งท่านจะสดชื่นกับความหวานหอมของพืชผักปลอดสารพิษที่สดใหม่ ที่เราแทบจะไม่มีโอกาสได้สัมผัส ในสังคมเมือง

แปลงสวนผักปลอดสารพิษ
ท้องไร่ ท้องนา
แปลงเกษตรไร่แสงอรุณ

เลขที่ 2 หมู่ 3 บ้านผากุบ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
tripadvisor.com
Pai
Tel 096 565 9495
Email raisaengarun@gmail.com
Website www.raisaengarun.com
Facebook facebook.com/raisaengarun
Line line id: raisaengarun