เงื่อนไขสำหรับเข้าพัก ดินสอรีสอร์ท

  • คูปองนี้รวมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน สำหรับห้อง Superior และ Deluxe หรือ 4 ท่าน สำหรับห้อง Junior Suite
  • คูปองนี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 61 ถึง 31 ธันวาคม 2561 - กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน ก่อนวันเข้าพัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับห้องพักที่ว่างในขณะนั้น
  • กรณีเข้าพักในระหว่างวันที่ 1 - 23 ธันวาคม 2561 ชำระเพิ่ม 600 บาท/ห้อง/คืน
  • กรณีเข้าพักในระหว่างวันที่ 24 - 31 ธันวาคม 2561 ชำระเพิ่ม 1,500 บาท/ห้อง/คืน
  • คูปองนี้สามารถเข้าพักได้ในวันที่กำหนดเท่านั้น และไม่สามารถใช้ได้หากพ้นกำหนด
  • ทางรีสอร์ทขอปฏิเสธการเข้าพัก หากผู้ถือคูปองไม่นำคูปองไปแสดง ณ วันที่ลงทะเบียนเข้าพัก หรือไม่ได้ทำการสำรองห้องพักล่วงหน้า
  • โปรโมชั่นไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือคืนเงินและไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นหรือส่วนลดอื่นๆ
  • เตียงเสริมสำหรับบุคคลที่สาม 900 บาท/ห้อง/คืน รวมอาหารเช้า
  • กำหนดจำนวนเด็กอายุ 4 - 11 ปี เข้าพักกับผู้ปกครองไม่เกิน 2 คน/ห้อง บริการเตียงเสริมสำหรับเด็ก 450 บาท/ห้อง/คืน รวมอาหารเช้า กรณีที่ไม่ต้องการเตียงเสริม ชำระค่าอาหารเช้า 250 บาท/คน/คืน
  • ค่าบริการเตียงเสริมสามารถชำระได้ที่รีสอร์ทในวันเข้าพัก
 


OVERVIEW ROOMS DINNING
Dinso Resort Gallery Dinso Resort Gallery Dinso Resort Gallery Dinso Resort Gallery Dinso Resort Gallery
Dinso Resort Gallery Dinso Resort Gallery Dinso Resort Gallery Dinso Resort Gallery Dinso Resort Gallery
Dinso Resort Gallery Dinso Resort Gallery Dinso Resort Gallery Dinso Resort Gallery Dinso Resort Gallery
Dinso Resort Gallery Dinso Resort Gallery Dinso Resort Gallery Dinso Resort Gallery Dinso Resort Gallery
Dinso Resort Gallery Dinso Resort Gallery Dinso Resort Gallery