เงื่อนไขสำหรับเข้าพัก ไร่แสงอรุณ

  • สำหรับห้องพัก Superior ที่ดินสอรีสอร์ท และ ห้องพักบึงบัว/เพียงออ ที่ไร่แสงอรุณเท่านั้น
  • โปรโมชั่นนี้รวมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน
  • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 61 ถึง 31 ตุลาคม 2561
  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน ก่อนวันเข้าพัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องพักที่ว่างในขณะนั้น
  • โปรโมชั่นนี้สามารถเข้าพักได้ในวันที่กำหนดเท่านั้น และไม่สามารถใช้ได้หากพ้นกำหนด
  • โปรโมชั่นไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือคืนเงินและไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นหรือส่วนลดอื่นๆ
  • ทางรีสอร์ทขอปฏิเสธการเข้าพัก หากผู้ถือคูปองไม่นำคูปองไปแสดง ณ วันที่ลงทะเบียนเข้าพัก หรือไม่ได้ทำการสำรองห้องพักล่วงหน้า
  • เตียงเสริมสำหรับบุคคลที่สาม 900 บาท/ห้อง/คืน รวมอาหารเช้า
  • กำหนดจำนวนเด็กอายุ 4 - 11 ปี เข้าพักกับผู้ปกครองไม่เกิน 2 คน/ห้อง บริการเตียงเสริมสำหรับเด็ก 450 บาท/ห้อง/คืน รวมอาหารเช้า กรณีที่ไม่ต้องการเตียงเสริม ชำระค่าอาหารเช้า 250 บาท/คน/คืน
  • ค่าบริการเตียงเสริมสามารถชำระได้ที่รีสอร์ทในวันเข้าพัก